+4 037.772.00.00/6145
 
   
Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI CONTROL INFECŢII NOSOCOMIALE

     

      C.P.C.I.N. are ca obiectiv esenţial asistenţa medicală de specialitate, astfel încât să menţinem un scor minim de risc al apariţiei infecţiilor nosocomiale şi să contribuim la creşterea calităţii serviciilor medicale oferite de spitalul nostru.

Medic şef compartiment
Dr. Popescu Ruxandra
Medic primar Epidemiologie
Competenţă planing familial

      Activitatea compartimentului se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 916/2006 privind Normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale desfăşurând activităţi de control permanent al condiţiilor igienico-sanitare din secţiile spitalului şi al igienei mâinilor personalului ca principal vector de transmitere a infecţiilor în mediul spitalicesc, de monitorizare a respectării procedurilor privind sterilizarea şi menţinerea sterilităţii instrumentarului, materialelor şi dispozitivelor medicale, de supraveghere a siguranţei alimentare a pacienţilor,  şi calitatea serviciilor de spălătorie.

     Compartimentul de prevenire şi control infecţii nosocomiale desfăşoară şi activităţi de instruire periodică a personalului medico-sanitar şi auxiliar legate de buna practică medicală şi prevenirea infecţiilor nosocomiale.