ANUNŢ DE PRESĂ

Aprilie 2017

Finalizare proiect „Îmbunătățirea eficienței energetice prin optimizarea parametrilor tehnici și funcționali

ai sistemului de iluminat de la  Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (EESIIL)”

În luna aprilie 2017 s-a finalizat proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice prin optimizarea parametrilor tehnici și funcționali ai sistemului de iluminat de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 în cadrul Programului RO 05 „Eficienţă Energetică”, conform Contractului de finanţare nr. 54263/29.06.2016, încheiat între U.M. 0929 Bucureşti, în calitate de Promotor de Proiect şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Operator de Program.

Valoarea totală a proiectului: 1.869.833 lei (din care 1.589.359 lei grant SEE).

Perioada de implementare a proiectului: 29.06.2016 – 30.04.2017.

Obiectivul general al proiectului: înlocuirea sistemelor de iluminat interior și exterior la sediul din Baloteşti al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” cu unele performante şi eficiente din punct de vedere al consumului energetic, incluzând şi măsuri cu potenţial de reducere a emisiilor de carbon.

Detalii suplimentare se pot obţine de la:

Diana Caracaş – Responsabil comunicare și publicitate

Tel: 0377725301

Fax: 021.313.43.88

E-mail: dianacaracas@dcti.ro

www.eeagrants.org