Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Telefon: 0377.72.00.00, int. 6177

     LAP este un laborator de înaltă performanţă, orientat spre diagnosticul histopatologic şi citopatologic de calitate, atât în ceea ce priveşte acurateţea acestuia, cât şi în includerea în rapoartele histopatologice pe care le generează a markerilor prognostici şi predictivi ai bolii canceroase necesari pentru un tratament oncologic personalizat.
    Personalul LAP este permanent preocupat de asigurarea de servicii medicale la un nivel de performanţă modern şi actual, comparabil cu cel al oricărui laborator european aparţinând unui spital cu structură şi domenii de activitate similare SCUAI.
Laboratorul de anatomie patologică este primul laborator din ţară care a introdus imunohistochimia ca tehnică de investigaţie de rutină în spital, având o experienţă de peste 12 ani în domeniu.

COLECTIVUL laboratorului este format din doi medici primari, trei asistenţi medicali şi un autopsier.

 

 

Medic şef laborator
Dr. Tianu Elena Cristina

 

DOTARE:
•    procesoare de ţesuturi;
•    histoprocesor cu microunde;
•    staţii de includere;
•    microtoame cu dispozitiv de tăiere cu lame de unică folosinţă;
•    staţii de colorare manuale;
•    incubatoare;
•    criostat;
•    citocentrifugi;
•    balanţă analitică;
•    microscoape optice de laborator.

TIPURI DE INVESTIGAŢII:
Compartimentul Citopatologie:
•    citopatologie exfoliativă ginecologică; examen Babeş-Papanicolaou;
•    citopatologia produselor recoltate prin puncţie-aspiraţie (sân, ganglion limfatic, patologie O.R.L., părţi moi);
•    citopatologie exfoliativă bronşică;
•    citopatologia fluidelor şi secreţiilor;
-    examen imunocitochimic.

Compartimentul Histopatologie:
•    examen extemporaneu pe secţiuni la gheaţă;
•    examenul macroscopic şi orientarea biopsiilor şi pieselor operatorii proaspete;
•    prelucrarea biopsiilor şi pieselor operatorii proaspete prin includere la parafină;
•    examen histopatologic pe lame - coloraţie uzuală (hematoxilină-eozină);
•    examen histopatologic cu coloraţii speciale.

Compartimentul Imunohistochimie (IHC):
•    teste imunohistochimice pentru: precizarea originii histogenetice a tumorilor nediferenţiate; caracterizarea metastazelor cu localizarea primara a tumorii necunoscută; identificarea receptorilor hormonali; identificarea markerilor tisulari cu rol prognostic şi predictiv.