Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

COMPARTIMENTUL DE EVALUARE ŞI STATISTICĂ MEDICALĂ

Compartimentul de Evaluare şi Statistică Medicală îşi desfăşoară activitatea în cele două locaţii:
          biroul de internări Bucureşti – asigură internările pentru secţiile din sediul Bucureşti;
          biroul de internări Baloteşti – asigură internările pentru secţiile din sediul Baloteşti;
          biroul statistică – care centralizează toate datele statistice pentru întreaga activitate a spitalul.
•    Realizarea internărilor şi externărilor pacienţilor în spital;
•    Realizarea mişcării zilnice a bolnavilor şi centralizarea regimurilor medicale de hrană primite din partea secţiilor în vederea alocării pacienţilor la hrană şi verificarea acestei situaţii şi în HIS – DIASAN
•    Colectarea electronică a Setului Minim de Date la Nivel de Pacient pentru spitalizarea continuă şi spitalizarea de zi;
•    Colectarea electronică a biletelor de trimitere;
•    Colectarea electronică a concediilor medicale;
•    Realizarea situaţiilor statistice medicale şi a indicatorilor de management;
•    Rezolvarea solicitărilor de eliberare a copiilor după documentaţiile medicale întocmite în spital către diverse instituţii.


Şef compartiment