Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

INFORMAŢII PRIVIND COPLATA

Stimaţi pacienţi şi aparţinători,

 

Începând cu data de 01.04.2013,

toţi pacienţii care se internează în Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” au obligaţia, conform Hotărârii Comitetului Director din 29.03.2013, achitării unei sume unice de 10 (zece) lei reprezentând coplata stabilită conform art. 74 din H.G. nr. 117 din 2013, cu excepţia categoriilor de asiguraţi care sunt scutite de plată, conform prevederilor art. 213^1 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

            Informaţii despre MODALITATEA DE PLATĂ, categoriile de asiguraţi scutite de achitarea coplăţii, documentele doveditoare ale încadrării în una din aceste categorii, precum şi declaraţia tip pe proprie răspundere ce trebuie completată în acest caz, se solicită de la asistentul şef din secţia/compartimentul unde urmează să vă internaţi.