Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA PACIENŢILOR


     Externarea la terminarea tratamentului sau la depăşirea fezei acute a bolii. În funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant va stabili data externării. Aceasta va fi comunicată pacientului cu 24 ore anterior externării. Medicii care îşi desfăşoara activitatea în spital au obligaţia ca la externarea pacientului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, SCRISOAREA MEDICALĂ, care să conţină evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză FOCG.
     Scrisoarea Medicală se completează în două exemplare, un exemplar va fi ataşat la FOCG/ FSZ, iar celălalt exemplar se va înmâna pacientului, după ce acesta va face dovada achitării coplatei sau va fi exceptat conform Procedurii operaţionale privind activitatea de introducere a coplaţii pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă.
Recomandările privind tratamentul la domiciliu, regimul alimentar, regimul de viaţă şi de muncă sunt explicate de medicul curant. Dacă este cazul, medicul curant va comunica pacientului intervalul până la următoarea consultaţie.
    Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz.
La cererea pacientului care se externează, se completează şi se înmânează CERTIFICATUL DE CONCEDIU MEDICAL.
Medicul curant poate recomanda îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu (unde este cazul);
    După înmânarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba spitalului, şi se va schimba în hainele de exterior.
În cazul pacientului care nu se poate deplasa singur, acesta este însoţit până la ieşirea din spital de o infirmieră, de unde va fi preluat de către familei sau însoţitori.
 
Externarea la cerere
      Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost înştiinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate.
 
Externarea prin transfer interspitalicesc
     Bolnavul poate fi transferat într-un alt spital, asigurându-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul (unitatea sanitară şi numele medicului) şi documentaţia necesară şi dacă este cazul, mijlocul de transport.