Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

INFORMAŢII PRIVIND INTERNAREA

     Toate urgenţele medico-chirurgicale se tratează gratuit indiferent dacă pacientul este asigurat sau nu pe baza cărtii de identitate. Dacă este cazul unei internări vă rugam să ţineţi cont de următoarele informaţii:

Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

În vederea internării, pacientul trebuie să prezinte la Biroul Internări, următoarele documente (condiţii de internare):
1.    carte de identitate;
2.    bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist din ambulatoriu;
3.   act doveditor al statutului de asigurat în funcţie de categoria de asigurat (salariat – adeverinţă eliberată de angajator pe propria răspundere din care să reiasă că se reţine şi virează contribuţia la FNUASS, pensionar – cupon de pensie, celelalte categorii (coasigurat, elev/student cu vârsta între 18-26 ani, liber profesionişti, persoană fizică autorizată etc.) – adeverinţă de asigurat eliberată de Casa de asigurare de care aparţine, care să certifice calitatea de asigurat.

Atenţie!!!
În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă.
La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.


INTERNAREA SE FACE NUMAI DUPĂ CE BILETUL DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE/MEDICUL SPECIALIST DIN AMBULATORIU ESTE SEMNAT ŞI PARAFAT DE MEDICUL CURANT DIN SPITAL.