Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

SERVICIUL INFORMATICA

ACTIVITATEA SERVICIULUI INFORMATICA


-    Serviciul informatica îşi desfăşoară activitatea în ambele locaţii ale spitalului asigurând dezvoltarea, întreţinerea şi depanarea sistemelor informatice şi de comunicaţii din dotarea spitalului;
-    Începând cu anul 2011 a fost implementat  un produs  software de management spitalicesc care leagă actul medical de cel economic permiţând urmărirea bolnavului de la internare până la externare precum şi introducerea tuturor datelor din F.O.C.G. în format electronic. Datorită sistemului de arhivare extrem de fiabil este posibilă regăsirea facilă a tuturor informaţiilor medicale şi economice necesare din internările anterioare într-un timp extrem de scurt. Din anul 2011 până în prezent, s-au realizat o serie de îmbunătăţiri aduse programului corespunzător particularităţilor acestui spital.
-    Actualizarea frecventă a programelor, conform schimbării legislaţiei în vigoare şi a modificării formatului în care aceste raportări trebuie trimise către CASAOPNAJ sau alţi furnizori;
-    Analiza şi realizarea de modificări a programelor în funcţie de cerinţele altor departamente/secţii;
-    Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a sistemelor informatice;
-    Administrarea reţelelor de calculatoare, organizarea şi realizarea de back-up-uri, disaster recovery, precum şi rezolvarea sesizărilor primite de pe secţiile spitalului în legatură cu apariţia de defecţiuni hardware sau software;
-    Instruirea personalului spitalului în vederea utilizării corecte a echipamentelor de calcul precum şi a aplicaţiilor ce rulează pe aceste echipamente;