Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

Tarife prestatii medicale la cerere

Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la Ordinul MS/CNAS nr. 619/306/2014 se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de spital şi afişate la cabinet, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situaţii spitalul nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate

Medicii din specialităţile clinice încasează contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de bază, dacă asiguratul se prezintă fără bilet de trimitere; în aceasta situaţie medicii din spital nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.

Tarife din anexa nr. 17 la Ordinul MS/CNAS nr. 619/306/2014

Nr.

Crt.

Denumire examinare radiologica/imagistică medicală/explorare funcţională

Tarif decontat de casa de asigurări de

sănătate

- lei -

I. Radiologie -  Imagistică medicală

A. Investigaţii convenţionale

1. Investigaţii cu radiaţii ionizante

1

Ex. radiologic cranian standard *1)

12,83

2

Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei *1)

34,81

3

Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri *1)

33,07

4

Radiografie de membre:  membru superior ( humerus, articulația cotului, antebraț, pumn, mână) și membru inferior (articulatie coxo-femurala, articulatie sacro-iliaca, femur, genunchi, gambă, gleznă, picior, calcaneu)  *1)

31,68

5

Ex. radiologic centură scapulară *1)

17,06

6

Ex. radiologic părţi coloană dorsală *1)

41,87

7

Ex. radiologic părţi coloană lombară *1)

41,87

8

Ex. radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală *1)

35,02

9

Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidenţă *1)

30,79

10

Ex. radiologic torace ansamblu *1)

26,91

11

Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace şi organe toracice *1)

26,57

12

Ex. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ *1)

16,54

13

Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast *1)

50,34

14

Ex. radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1)

76,73

15

Ex. radiologic colon dublu contrast

88,87

16

Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare

48 , 03

17

Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast

202,81

18

Cistografie de reflux cu substanţă de contrast

255,34

19

Pielografie

246,35

20

Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast

201,84

21

Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast

205,02

22

Ex. radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast

278,72

23

Radiografie retroalveolară

15,09

24

Radiografie panoramică

26,91

25

Mamografie în 2 planuri/pentru un sân *1)

29,57

26

Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast

202,65

27

Osteodensitometrie segmentară (DXA)

25,75

2. Investigaţii neiradiante

28

Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)

33,16

29

Ecografie abdomen *1)

23,05

30

Ecografie pelvis *1)

22,23

31

Ecografie transvaginală

22,23

32

Ecografie de vase (vene)

21,74

33

Ecografie de vase (artere)

26,11

34

Ecografie ganglionara

24,59

35

Ecografie transfontanelară

29,93

36

Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi *2)

21,74

37

Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II

331,58

38

Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN

79,75

39

Senologie imagistică – ecografie *1)

21,74

40

Ecocardiografie

36,31

41

Ecocardiografie + Doppler

45,68

42

Ecocardiografie + Doppler color

48,08

43

Ecocardiografie transesofagiană

79,75

B. Investigaţii de înaltă performanţă

44

CT craniu nativ

116,34

45

CT regiune gât nativ

115,71

46

CT regiune toracică nativ

149,20

47

CT abdomen nativ

150,31

48

CT pelvis nativ

117,22

49

CT coloană vertebrală nativ/segment

62,42

50

CT membre nativ/membru

54,39

51

CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast

342,99

52

CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast

342,57

53

CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast

371,92

54

CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrata intravenos

351,96

55

CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast  administrata intravenos

352,33

56

CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrata intravenos/segment

349,10

57

CT membre nativ şi cu substanţă de contrast  administrata intravenos/membru

350,82

58

CT ureche internă

265,26

59

Uro CT

331,58

60

Angiografie CT membre

331,58

61

Angiografie CT craniu

331,58

62

Angiografie CT regiune cervicală

331,58

63

Angiografie CT torace

331,58

64

Angiografie CT abdomen

331,58

65

Angiografie CT pelvis

331,58

66

Angiocoronarografie CT

663,15

67

RMN cranio-cerebral nativ

399,12

68

RMN torace nativ

399,12

69

RMN regiune cervicala nativ   

399,12

70

RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrata) nativ

625,30

71

RMN abdominal nativ

399,12

72

RMN pelvin nativ

399,12

73

RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)

399,12

74

RMN umăr nativ

399,12

75

RMN umăr nativ şi cu substanta de contrast

625,30

76

RMN torace nativ si cu substanta de contrast

625,30

77

RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast 

625,30

78

RMN cranio-cerebral nativ şi cu  substanta de contrast

625,30

79

RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală,lombosacrata) nativ şi cu substanţă de contrast

625,30

80

RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast

625,30

81

RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast

625,30

82

RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast

625,30

83

RMN cord nativ

625,30

84

RMN cord cu substanţă de contrast

625,30

85

Uro RMN cu substanţă de contrast

828,94

86

Angiografia RMN trunchiuri supraaortice

267,85

87

Angiografia RMN artere renale sau aorta

267,85

88

Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)

530,52

89

Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast

347,56

Tarife din anexa nr. 22 la Ordinul MS/CNAS nr. 619/306/2014

1

Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie - Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu polipectomie

634,18

2

Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie - Colonoscopia flexibila pana la cec, cu polipectomie

634,18

3

Endoscopie digestiva superioara - Esofagoscopia flexibila

371,57

4

Endoscopie digestiva superioara cu biopsie - Esofagoscopia cu biopsie

589,67

5

Endoscopie digestiva superioara -

371,57

6

Endoscopie digestiva superioara 

371,57

7

Endoscopie digestiva superioara cu biopsie-Panendoscopia pana la duoden cu biopsie

589,67

8

Endoscopie digestiva superioara cu biopsie - Endoscopia ileala cu biopsie

589,67

9

Endoscopie digestiva inferioara - Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica

634,18

10

Endoscopie digestiva inferioara - Colonoscopia flexibila pana la cec

634,18

11

Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie - Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu biopsie

742,92

12

Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie - Colonoscopia flexibila pana la cec, cu biopsie

742,92

TARIFE PRESTATII MEDICALE LA CERERE care nu se regasesc în

Ordinul MS/CNAS nr. 619/360/2014

COD

SECTIA

DENUMIRE PROCEDURA

TARIF LEI

A 11

Laborator angiografie si cateterism cardiac

Angioplastie carotidiana

6.782,00

A 12

Angioplastie coronariana cu implantare de stent

4.328,00

A 13

Angioplastie coronariana cu implantare de stent farmacologic activ

12.328,00

A 14

Angioplastie periferica  cu implantare de stent periferic montat pe balon

3.772,00

A 15

Angioplastie periferica  cu implantare de stent periferic autoexpandabil

3.990,00

A 16

Cateterism drept si stang, coronarografie  stângă și dreaptă și ventriculografie

1.001,00

A 17

Coronarografie stanga si dreapta si ventriculografie

900,00

A 18

Embolizare tumori

1.978,00

A 19

Nucleoplastie

339,00

A 20

Venografie / flebografie / cavografie / fistulografie

440,00

G 1

Laboratorul Anatomie Patologica

Bloc inclus la parafina (fara decalcifiere) cu diagnostic histopatologis (coloratie H&E)

37,58

G 2

Bloc inclus la parafina (cu decalcifiere) cu diagnostic histopatologis (coloratie H&E)

106,00

G 3

Specimen/piesa chirurgicala incluse la parafina cu diagnostic histopatologic (coloratie H&E) - caz de complexitate medie (4-10 blocuri de parafina)

264,00

G 4

Specimen/piesa chirurgicala incluse la parafina cu diagnostic histopatologic (coloratie H&E) si coloratii speciale - caz de complexitate medie (4-10 blocuri de parafina)

317,00

G 5

Specimen/piesa chirurgicala incluse la parafina cu diagnostic histopatologic (coloratie H&E) - caz de complexitate inalta (>10 blocuri de parafina)

792,00

G 6

Specimen/piesa chirurgicala incluse la parafina cu diagnostic histopatologic (coloratie H&E) si coloratii speciale - caz de complexitate inalta (>10 blocuri de parafina)

845,00

G 7

Diagnostic histopatologic - lama colorata H&E in consult

16,96

G 8

Diagnostic histopatologic (coloratie H&E) - bloc de parafina in consult

37,58

G 9

Diagnostic histopatologic cu coloratii speciale (set 1-3 coloratii) - bloc de parafina in consult

115,80

G 10

Examen Babes-Papanicolau

36,67

G 11

Biopsie gastrica procesata si diagnosticata - coloratie H&E si coloratie speciala pentru depistarea infectiei cu Helicobacter pylori

150,00

G 12

Biopsie endoscopica de tract digestiv prelucrata si diagnosticata in regim de urgenta (3 zile lucratoare)

132,00

G 13

Biopsie gastrica procesata si diagnosticata in regim de urgenta (3 zile lucratoare) - coloratie H&E si coloratie speciala pentru depistarea infectiei cu Helicobacter pylori

300,00

G 14

Coloratie speciala pentru depistarea infectiei cu Helicobacter pylori pe bloc de parafina in consult

115,80

M 1

Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

Bai galvanice

17,00

M 2

Bai kineto la cada + dus subacval

28,00

M 3

Consult medic primar

50,00

M 4

Consult medic specialist

33,00

M 5

Curenti de inalta frecventa. terapia cu unde scurte.

11,00

M 6

Curenti de joasa frecventa. stimularea nervoasa electrica transcutanata

14,00

M 7

Curenti de joasa frecventa. terapia cu trabert.

14,00

M 8

Curenti de joasa frecventa. terapie cu diadinamic

13,00

M 9

Curenti de medie frecventa. terapia cu curenti interferentiali

14,00

M 10

Electrostimulare musculara

13,00

M 11

Fototerapie

11,00

M 12

Gimnastica medicala

57,00

M 13

Impachetari cu parafina

17,00

M 14

Infiltratii articulare si paravertebrale

19,00

M 15

Masoterapie

11,00

M 16

Piscina terapeutica

53,00

M 17

Terapia cu campuri magnetice de joasa frecventa

10,00

M 18

Terapia cu ultrasunete

9,00

N 1

Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie - Caciulata

Aerosoli

13,00

N 2

Baie cu bule de aer si plante

66,00

N 3

Baie galvanica

20,00

N 4

Baie kinetoterapie la bazin cu apa minerala

33,00

N 5

Baie minerala la cada

17,00

N 6

Consult medic primar

50,00

N 7

Consult medic specialist

33,00

N 8

Electroterapie (curenti de joasa si medie frecventa, magnetoterapie, unde scurte si microunde)

13,00

N 9

Impachetare cu parafina

21,00

N 10

Kinetoterapie

64,00

N 11

Masaj

12,00

N 12

Ultrasonoterapie

11,00

S 1

Compartimentul Psihologie

Antrenarea aptitudinilor legate de atentie si de memorie

16,00

S 2

Antrenarea aptitudinilor psihologice

16,00

S 3

Consiliere cognitiv comportamentala

30,00

S 4

Consiliere comportamentala

16,00

S 5

Consiliere in situatii de criza/stres cu stare critica in urma aflarii unei vesti

30,00

S 6

Consiliere legata de abuz/ violenta/ atac

30,00

S 7

Consiliere legata de doliu

30,00

S 8

Consiliere sau psihoeducatie legata de addictie

30,00

S 9

Consiliere sau psihoeducatie pentru preventie primara secundara sau tertiara

30,00

S 10

Evaluare mentala / comportamentala

30,00

S 11

Evaluarea aptitudinii in munca

58,00

S 12

Evaluarea dependentei de alcool si alte droguri

30,00

S 13

Evaluarea procesului de imbatrinire

30,00

S 14

Terapie sistematic strategica

30,00

S 15

Terapie suportiva individuala / de familie

30,00

S 16

Testarea dezvoltarii cognitive si in planul personalitatii

58,00

Z1

Sediul Balotesti

Tarif apartament/ zi spitalizare

200

Z2

Sediul Balotesti

Tarif salon/ zi spitalizare

100