Procedura de achizitie pentru prestarea serviciilor de analize de laborator

Sectiunea B- Anexa caiet de sarcini Anunt participare servicii analize Sectiunea D – Formulare utilizate in cadrul procedurii Sectiunea A – Fisa de date Sectiunea C- Proiect contract subsecvent Sectiunea C- Proiect acord-cadru Sectiunea B Caiet de Sarcini ANALIZE Raspuns consolidat 1. Anexa caiet de sarcini revizuita 2. Anexa Formular propunere financiara-1 Anunt de atribuire […]

Află mai multe