Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ este o unitate sanitară cu personalitate juridică  care acordă asistență medicală spitalicească și ambulatorie, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislației în vigoare.

 

PREZENTARE

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ este o unitate sanitară cu personalitate juridică  care,  începând cu data de 25.04.1996, acordă asistență medicală spitalicească și ambulatorie, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislației în vigoare.

Spitalul funcționează în sistem pavilionar, cu secții în profil chirurgical și medical, dispuse în cele trei sedii din București, Balotești și Căciulata și acordă servicii medicale spitalicești, de urgență, clinice, paraclinice și de recuperare medicală.

Utilizarea în practica medicală a noilor tehnologii de diagnosticare, investigații și tratament, derularea unor programe naționale, colaborarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București prin clinicile din structura Spitalului (pentru desfășurarea activităților de învățământ medico-farmaceutic, universitar și postuniversitar), precum și cu academia de Științe Medicale (pentru realizarea activităților de cercetare științifică), reprezintă garanția unei implicări active și responsabile pe toate palierele, pentru evoluție și performanță, cu beneficii reale pentru pacienți, reflectate în gradul de satisfacție al acestora.

Rezultatele înregistrate în timp au fost recunoscute și prin distincțiile conferite Spitalului: Crucea Casei Regale a României – în anul 2015 și Ordinul Meritul sanitar în grad de cavaler – din partea Președintelui României, în anul 2018.

Spitalul are spaţiu pentru internare de 460 de paturi  spitalizare continuă și  41 de paturi spitalizare de zi (10 paturi la sediul Bucureşti, 26 paturi la sediul Baloteşti, 5 la sediul din Căciulata).

În Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” se pot efectua stagii de voluntariat medical (asistente și infirmiere).  Spitalul este centru de predare universitară și are participare și la formarea cadrelor medii prin contract de colaborare cu învățământul preuniversitar.

Condițiile pentru a efectua stagiul de voluntariat sunt reprezentate de prezența în copie a documentelor de calificare în domeniul unde se intenționează a se realiza voluntariatul și numărul de locuri disponibile limitat.

Stagiul de voluntariat se încheie cu emiterea unei adeverințe.

De asemenea, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” face parte dintr un proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, proiect intitulat „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu””.

ISTORIC

Spitalul poartă numele creatorului Şcolii Româneşti de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă Prof. Dr. Agrippa Ionescu. În anul 1958 acesta infiinţează la Bucureşti Spitalul Clinic de Traumatologie şi Chirurgie Plastică şi Recuperatorie în str. Arh. Ion Mincu nr.7, pe care îl organizează şi îl conduce timp de 40 ani.

Aici realizează primul transplant de piele într-un cadru spitalicesc organizat. Prin mâinile marelui profesor, s-au format peste 300 specialişti, astăzi medici foarte cunoscuţi şi apreciaţi: prof. dr. Ioan Lascăr, prof. dr. Dan Enescu, prof. dr. Tiberiu Bratu.

Din anul 1994 Serviciul Român de Informaţii preia în administrare Spitalul şi îi transformă structura organizatorică din 1996 prin înfiinţarea de noi secţii şi compartimente medicale şi chirurgicale.

În acelaşi an, Serviciul Român de Informaţii preia domeniul şi clădirea Sanatoriului pentru bolnavi de TBC din localitatea Baloteşti, județul Ilfov, pe care o renovează din temelii realizând o adevărată “bijuterie medicală”, cu echipamente şi dotări la standarde internaţionale.

În anul 2010 primește denumirea de Spitalul „Prof. dr. Agrippa Ionescu”, iar din anul 2011, prin acordarea statutului de clinic secţiilor Oftalmologie, Chirurgie generală, Recuperare, medicină fizică şi balneologie, Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie plastică, Microchirurgie reconstructivă, Spitalul capătă titulatura din prezent.

CONDUCERE

MANAGER

Dr. Valeriu GHEORGHIȚĂ

 

DIRECTOR MEDICAL

Dr. Luminiţa Florentina TOMESCU

 

COORDONATOR CERCETARE-DEZVOLTARE

Dr. Oana Andreea POPA

 

DIRECTOR INOVARE

Dr. Daniela Elena MIHĂILĂ

 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

George ULMĂMEI

 

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

As. Victoriţa NIŢĂ