Politica de protecție a datelor cu caracter personal pentru Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” în contextul programărilor in ambulatoriul de specialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protejarea confidențialității datelor dumneavoastră personale în timpul utilizării site-ului nostru web (www.spitalulagrippaionescu.ro) este o prioritate importantă pentru noi. Prin urmare, dorim să vă informăm în detaliu cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal pe această pagină web este Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu.”

În procesul de utilizare și prelucrare a datelor cu caracter personal, ne conformăm strict prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția datelor. Dreptul de a utiliza datele cu caracter personal și de a prelucra date anonime revine Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu,” în limitele prevăzute de lege și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate, așa cum sunt descrise mai jos.

Această declarație privind protecția datelor se aplică exclusiv site-ului nostru web (www.spitalulagrippaionescu.ro) și subdomeniilor aferente, precum și paginilor care prezintă campanii promoționale specifice. Ea nu se aplică paginilor controlate sau operate de terți.

Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini nu se află sub controlul nostru, iar Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și pentru măsurile lor privind protecția datelor.

 

1. Securitatea datelor

1.1. Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni pierderea, manipularea sau accesul neautorizat la aceste date. Aceste măsuri sunt verificate în mod regulat și actualizate în conformitate cu stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, care se estimează că ar putea avea un impact semnificativ asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră, vă vom notifica în cel mai scurt timp posibil, de obicei în termen de 72 de ore.

1.2. Vă rugăm să rețineți că sunteți responsabil personal pentru confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, pe care vi le-ați creat sau comunicat.

2. Prelucrarea datelor privind minorii

2.1. Vă informăm cu privire la faptul că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au atins această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care totuși se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta va fi întreruptă imediat la identificarea acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Dacă ne contactați sau completați un formular pe pagina noastră web, vă rugăm să luați în considerare că datele furnizate de dumneavoastră pe respectivul formular vor fi prelucrate în scopurile descrise mai jos.

3.2. Datele colectate de noi

Atunci când vizitați pagina noastră web, date cu caracter personal sunt colectate automat prin intermediul cookie-urilor. Pentru informații detaliate cu privire la cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați secțiunea de cookie-uri.

3.3. Securitatea datelor

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni pierderea, manipularea sau accesul neautorizat la aceste date. Aceste măsuri sunt verificate în mod regulat și actualizate în conformitate cu stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, care se estimează că ar putea avea un impact semnificativ asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră, vă vom notifica în cel mai scurt timp posibil, de obicei în termen de 72 de ore.

3.4. Prelucrarea datelor privind minorii

Vă informăm cu privire la faptul că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au atins această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care totuși se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta va fi întreruptă imediat la identificarea acestui fapt.

4. Parteneri

Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” poate efectua prelucrarea datelor cu caracter personal în colaborare cu parteneri profesioniști, cum ar fi Spitalul Regina Maria și alți colaboratori terți, care acționează în conformitate cu instrucțiunile primite de la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” în ceea ce privește operațiunile tehnice legate de hosting-ul paginii și software-ul pe care acesta se bazează.

Partenerii sunt atent selecționați și sunt obligați să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite în scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților, cu excepția cazului în care terții acționează în scopurile prelucrării descrise prin această politică, caz în care aceleași condiții privind măsurile tehnice și organizatorice se aplică și lor.

5. Prelucrări ale datelor prin intermediul formularelor afișate pe pagina web

Formularul de contact

 • Scop: Răspunsul la solicitările dumneavoastră.
 • Temei juridic: Interes legitim pentru a procesa individual întrebările dumneavoastră și pentru a răspunde solicitărilor.
 • Durată de stocare: 12 luni.
 • Consecințele refuzului: În cazul în care nu furnizați aceste date, nu vom putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Programare telefonica

 • La apelarea numerelor de programare telefonica datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare, precum si alte date necesare) sunt prelucrate in condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Stabilirea programării la solicitarea dumneavoastră în unul din cabinetele specializate ale ambulatoriului de specialitate.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri și a corecta eventualele disfuncționalități semnalate de dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 12 luni.
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea corecta aspectele negative/neplăcute din activitatea noastră și care v-au afectat calitatea serviciilor oferite.

Formular “solicită programare”

 • La trimiterea formularului “solicită programare” datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop:  Programarea unei persoane pentru un consult medical.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri pentru a putea efectua programarea la unul sau mai mulți dintre specialiștii noștri.
 • Durata de stocare: 12 luni
 • Consecințele refuzului: In situația în care nu ne furnizați aceste date nu vom putea să facem programarea online.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise departamentului de programare al Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, iar dumneavoastră veți fi contactați pentru a vi se confirma programarea. Câmpuri de date exacte: Specialitatea, Medic, Tipul programarii, Nume și Prenume, Telefon, Email, Observații, Checkbox.