Informații privind internarea pacienților

Spitalizarea în cadrul spitalului se realizează în regim de:

 • spitalizare continuă;
 • spitalizare de zi.

Internarea în spitalizare continuă și de zi se realizează:

 • fără programare pentru urgențele medico – chirurgicale și se realizează prin intermediul Unității de Primiri Urgențe
 • cu programare – între intervalul orar 7:00 – 15:00, de luni până vineri, prin intermediul Biroului de internări

În funcție de statutul de asigurat al unui pacient acesta poate beneficia de pachetul minimal de servicii medicale pentru asistență medicală spitalicească, dacă este neasigurat, sau de pachetul de servicii medicale de bază pentru asistență medicală spitalicească, dacă acesta este asigurat.

Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ și de recuperare şi cuprind:

 • consultaţii;
 • investigaţii;
 • stabilirea diagnosticului;
 • tratament medical şi/sau tratament chirurgical îngrijire, recuperare;
 • medicamente şi materiale sanitare;
 • dispozitive medicale și în funcţie de tipul de spitalizare, după caz, cazare şi masă.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continua și de zi sunt:

 • urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
 • boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului;
 • afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Documentele necesare pentru internare:

 • carte de identitate;
 • cardul național de asigurări de sănătate, dacă acesta este emis;
 • talon de pensionar pentru spitalizarea continuă nu mai vechi de trei luni;
 • adeverință de șomer;
 • adeverință de salariat cu numărul de zile de concediu pentru ultimele 12/24 luni, dacă se dorește eliberarea concediului medical;
 • bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu, vizat de către medicul curant din secţia/compartimentul unde urmează a fi internat pacientul și în ce regim – spitalizare continuă sau de zi (parafă şi semnătura medicului la rubrica semnătura medicului + Cod parafă);
 • scrisoare medicală acordată de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, cu recomandare de internare;
 • scrisoare medicală la externare cu indicație de revenire pentru internare;
 • documente privind istoricul medical al pacientului (rezultate analize și investigații anterioare) și scrisori medicale.