Evaluare și statistică medicală

COMPARTIMENT DE EVALUARE ȘI STATISTICA MEDICALĂ

Principalele activități ale compartimentului sunt:

 • Realizarea internărilor pacienților în spital – sediul București și sediul Balotești;
 • Verificarea mișcării pacienților în aplicația HIS – DIASAN;
 • Acordare de asistenţă privind operarea datelor în aplicația HIS – DIASAN cu privire la completarea foilor de observație și la extragerea indicatorilor de realizare ai secțiilor;
 • Gestionarea bazei de date a pacienților internați și prezentați în Ambulatoriul de specialitate, prin intermediul aplicațiilor HIS – DIASAN, DRG National și SIUI Spital, SIUI Clinic, SIUI Paraclinic, SIUI Reca;
 • Analizarea cazurilor realizate în vederea îmbunătățirii codificării diagnosticelor și procedurilor efectuate;
 • Colectarea lunară a SMDPC și SMDPZ din foile de observație ale pacienților externați pentru raportarea către Școala Națională a Serviciilor de Sănătate și Management Sanitar conform reglementarilor legale în vigoare, necesară contractului de finanțare a spitalului cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
 • Realizarea raportărilor către S.N.S.P.M.P.D.S.B.;
 • Realizarea raportărilor către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în vederea decontării pentru spitalizarea continuă, spitalizarea de zi, pentru serviciile medicale clinice și investigațiile paraclinice realizate în ambulatoriul integrat spitalului, precum și raportarea concediilor medicale;
 • Realizarea raportărilor către D.S.P.;
 • Realizarea situațiilor statistice medicale și a indicatorilor de management;
 • Prezentarea situațiilor statistice cu principalii indicatori pentru fiecare secţie şi pentru întregul spital lunar sau în funcție de solicitări;
 • Gestionarea arhivei documentelor medicale;
 • Rezolvarea solicitărilor de eliberare a copiilor după documentațiile medicale întocmite în spital către diverse instituții/pacienți (aparținători) ai spitalului.

Ec. Enciu Elena șef compartiment

Personal