Informaţii Coplată

În cadrul instituţiei coplata se percepe doar pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă.

Coplata este în valoare de 10(zece) lei/ persoană internată şi se aplică doar categoriilor de asiguraţi care nu sunt scutite de coplată.

Sunt scutite de la coplată urmatoarele categorii de asiguraţi

 •  copii 0 – 18 ani [conform art. 225 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
  domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – se completează de
  părinţi/aparţinători legali];
 •  copii 0 – 18 ani care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistraţi în registrele de
  stare civilă [conform art. 225 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu
  modificările şi completările ulterioare];
 • tineri între 18 ani şi 26 de ani – dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu – până la începerea anului
  universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi – care nu realizează venituri din muncă
  [conform art. 225 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările
  ulterioare];
 • bolnavi cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
  Sănătăţii – pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni care nu realizează
  venituri din muncă, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
  95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la
  900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri [conform art. 225 alin. (1) lit. d)
  din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • femei însărcinate şi lăuze – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară –
  pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
  95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • femei însărcinate şi lăuze care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în
  registrele de stare civilă – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară – pentru
  servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea
  nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • femei însărcinate şi lăuze – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim
  brut pe ţară – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
  95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • femei însărcinate şi lăuze care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în
  registrele de stare civilă – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe
  ţară – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) şi alin.(2) din Legea nr.
  95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • persoane cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin.
  (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • persoane cetăţeni români care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în
  registrele de stare civilă, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit.
  f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 • persoane reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din
  alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă [conform art. 225 alin. (1) lit.
  g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].