Certificări/acreditări

1.    SR EN ISO 9001:2015 “Sistemul de Management al Calităţii”;
2.    SR EN ISO 14001:2015 “Sistemul de Management al Mediului”;
3.    SR OHSAS 45001:2018 “Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale”;
4.    SR EN ISO CEI 27001:2018 “Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei”;
5.    SR EN ISO 15189:2013 – Certificarea Laboratorului de Analize Medicale;
6.    Autorizaţie pentru Unitatea de transfuzie sanguină I şi II;
7.    Autorizarea Unităţii de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiac critici
8.    Politica de calitate a Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”
9.    Certificat de Acreditare ANMCS