Farmacie

Farmacie

Telefon Farmacie București: 0377726122

Telefon Farmacie Balotești: 0377728166

Sediu: București și Balotești

SERVICII MEDICALE: Eliberarea medicamentelor pentru secțiile spitalului, conform condicilor de prescripții medicale și condicilor de aparat, respectând procedurile de lucru aprobate.

PERSONAL MEDICAL:

 1. Dumitru Camelia , Farmacist primar , șef farmacie Competente : Farmacie generală
 2. Furtună Ana Mari, Farmacist  primar
  Competențe: Farmacie generală și Farmacie clinică
 3. Wagner-Voinescu Alina Mihaela, Farmacist primar
  Competențe: Farmacie generală
 4. Drăgan Isabela Cristina, Farmacist primar
  Competențe: Farmacie generală
  Farmacie clinică
 5. Băniță Elena, Farmacist primar
  Competențe: Farmacie clinică

As. Șef. Mincef Cristina

Activitate:

Acordarea unor servicii farmaceutice de înaltă calitate în scopul promovării sănătății în rândul populației, prin creșterea continuă a satisfacției pacienților.

Alte mențiuni deosebite:

Ridicarea nivelului profesional prin încurajarea participării la cursuri de perfecționare, prin colaborări interdepartamentale și cu mai multe unități de prestigiu.

Cultivarea unui sistem de valori și a eticii bazate pe transparență, comunicare și înțelegere, în care atribuțiile și responsabilitățile individuale să fie cunoscute și respectate la fiecare nivel și în toate demersurile.

 

Personal