Sterilizare

COMPARTIMENT STERILIZARE BALOTESTI

Compartimentul sterilizare – realizează funcțiile de ambalare, sterilizare, stocare și livrare a materialelor sanitarere utilizabile și articolelor medicale.

Serviciul funcționează ca un furnizor central, fiind un „serviciu – suport al îngrijirii pacientului, al activității medicale”.

El are o importanţă fundamentală pentru siguranţa actului medical.

Beneficiarii acestui serviciu sunt:

Secțiile:

 • Secția chirurgie cardiovasculară
 • ATI CCV
 • Bloc operator CCV
 • Cardiologie
 • Neurologie
 • Recuperare
 • Hematologie

Pacienții:

 • prin utilizarea materialului steril în actul medical
 • reducerea  ratei infecțiilor
 • scăderea numărului de zile de spitalizare
 • reducerea consumului de antibiotice

Personalul medical:

 • îşi desfăşoară activitatea cu material sigur de manipulat şi utilizat.

 

STRUCTURĂ

In cadrul compartimentului sunt 3 zone:

 • zona de curățare a dispozitivelor medicale (unde se primesc materialele contaminate)
 • zona de curățare unde se face inspecția dispozitivelor medicale, sortare, ambalarea acestora, aranjarea instrumentarului în trusa și introducerea lor în sterilizator
 • zona sterile unde se scoat materialele sterile, verificarea integrității lor, depozitarea acestora pe secții și predarea lor

Zonele sunt restrictive, cu trafic redus.

DOTARE

Compatimentul este dotat cu 3 sterilizatoare tip STR, un sterilizator cu peroxid de hidrogen (plasma) – Goldberg, stație de osmoză și mașina de spălat instrumentar

 

OBIECTIVE

Obiectivele avute în vedere, sunt respectarea standardelor pentru evitarea deficiențelor care ar putea constitui un factor de risc în producerea infecțiilor nosocomiale. Ele fac parte dintr-un lanț de activități inseparabile.

PERSONAL

Medic coordonator: Dr. Mihălcescu Daniel

As.şefă  -As med.pr.: Tălăpan Daniela

Operatori sterilizare – asistenți medicali și asistenți medicali cu grad principal

 • Tudose Daniela                – As.med.pr.
 • Liciu Milena                      – As.med.pr.
 • Epure Liliana                    – As.med.pr.
 • Rosescu Mihaela              – As.med.pr
 • Stan Eugenia                     –  As.med.pr
 • Straje Georgeta                 – Infirmiera

Personalul care își desfășoară activitatea în acest departament,  formează  o echipă cu pregătire profesională adecvată, calificat și instruit periodic.

 

Personal