Managementul calității serviciilor de sănătate

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

Telefon: 0377726172

Sediu: București

Servicii medicale

Compartimentul de management al calității serviciilor de sănătate are activitatea reglementată prin ordinul nr. 1312/2020  și are ca obiectiv implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului și realizarea următoarelor activități:

 1. a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calității serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia;
  b) evaluarea periodica a stadiului de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate si a nivelului de conformitate cu standardele și cu cerințele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;
  c) informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, după caz, actualizarea acestuia;
  d) coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unității sanitare a documentelor calităţii;
  e) asigurarea instruirii și informării personalului din cadrul unității sanitare cu privire la organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
  f) măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacție a pacienților;
  g) coordonarea și controlul activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, a datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
  h) coordonarea și controlul activității de analiză, evaluare si raportare a indicatorilor de monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS;
  i) monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS;
  j) coordonarea și participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea activităților de audit clinic;
  k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de identificare şi de management al riscurilor;
  l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unității sanitare;
  m) elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute;
  n) monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienţei procedurilor și protocoalelor de bune practici clinice și manageriale.

PERSONAL MEDICAL:

 1. Dr. Damian Ciprian, Medic Primar Sănătate Publică și Management – șef compartiment
  Competențe: Manager al Sistemelor de Management al Calității în Domeniul Sanitar
  Auditor Clinic
  Evaluator de Servicii de Sănătate
 2. Dr. Nițu Georgiana, Medic primar Sănătate Publică și Management
  Competențe: Manager al Sistemelor de Management al Calității în Domeniul Sanitar
 3. Jurist Istodor Angela

 

Personal