Fonduri Europene

ANUNŢ DE PRESĂ

1.

Serviciul Român de Informații, prin Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” (Unitatea Militară 0521 București), a implementat proiectul Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu”,cod SMIS 140562, finanțat în baza contractului de finanțare nr. 444/23.12.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 46.664.879,76 lei, cu o valoare a cofinanțării din partea Uniunii Europene de 37.331.903,77 lei (FEDR).

Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2021 – 30.06.2023.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 pentru gestionarea situației de urgență provocate de criza COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu”.

În urma implementării proiectului au fost achiziționate echipamente medicale, în scopul diagnosticării și tratării prompte și eficiente a pacienților identificați ca fiind purtători ai virusului SARS-CoV-2, precum și gestionarea eficientă a pandemiei la nivelul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu”.

2.

Martie 2021„Serviciul Român de Informații, prin Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” (Unitatea Militară 0521 București), a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 444/23.12.2020 a proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu”, având ca partener U.M. 0929 București.Scopul/obiectivul general al proiectului: Creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusrul SARS-CoV-2 pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu”.Rezultate așteptate: Prin asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID-19, proiectul vine în sprijinul realizării unui răspuns util și eficient al sistemului medical la criza COVID-19, având totodată un efect pozitiv pe termen lung prin îmbunătățirea capacității de îngrijire, a unei entități sanitare din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.Valoarea totală a proiectului: 46.664.879,76 lei, finanțat integral de către Uniunea Europeană.Data începerii și finalizării proiectului: 01.01.2021 – 30.04.2021.Cod MySMIS 2014+: 140562Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro”

 

3.

ANUNŢ DE PRESĂ

Aprilie 2017

Finalizare proiect „Îmbunătățirea eficienței energetice prin optimizarea parametrilor tehnici și funcționali

ai sistemului de iluminat de la  Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (EESIIL)”

În luna aprilie 2017 s-a finalizat proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice prin optimizarea parametrilor tehnici și funcționali ai sistemului de iluminat de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 în cadrul Programului RO 05 „Eficienţă Energetică”, conform Contractului de finanţare nr. 54263/29.06.2016, încheiat între U.M. 0929 Bucureşti, în calitate de Promotor de Proiect şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Operator de Program.

Valoarea totală a proiectului: 1.869.833 lei (din care 1.589.359 lei grant SEE).

Perioada de implementare a proiectului: 29.06.2016 – 30.04.2017.

Obiectivul general al proiectului: înlocuirea sistemelor de iluminat interior și exterior la sediul din Baloteşti al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” cu unele performante şi eficiente din punct de vedere al consumului energetic, incluzând şi măsuri cu potenţial de reducere a emisiilor de carbon.

Detalii suplimentare se pot obţine de la:

Diana Caracaş – Responsabil comunicare și publicitate

Tel: 0377725301

Fax: 021.313.43.88

E-mail: [email protected]

www.eeagrants.org