Comanda spitalului
Medicină de urgența
Specialități medicale
Specialități chirurgicale
Investigații paraclinice
Alte specialități

FARMACIA

     Farmacia asigură eliberarea medicamentelor conform  condicilor de prescripţie medicală şi condicilor de aparat, pentru  pacienţii din sediile Bucureşti şi Baloteşti, precum şi a medicamentelor din Programele Naţionale de Scleroză Multiplă, Boli Rare, Diabet şi Oncologie.


     Personalul farmaciei e format din doi farmacişti primari şi cinci asistenţi principali de farmacie.


Farmacist şef
Farm. Primar Drăgan F. Isabela-Cristina